MJP – Multi Jet Printing

MJP (Multi Jet Printing) to technologia polegająca na nakładaniu warstw materiału budulcowego, którym są płynne fotoutwardzalne żywice akrylowe o różnych właściwościach lub specjalny wosk o podwyższonej temperaturze topnienia stosowany do odlewów metodą wosku traconego. W miejscach gdzie wymagane są podpory natryskiwany jest wosk innej barwy i o niższej temperaturze topnienia. Proces drukowania tą metodą polega na jednoczesnym nanoszeniu materiału budulcowego i podporowego. Po nałożeniu przez głowicę drukującą odpowiedniej warstwy, jest ona utwardzana światłem UV. Proces ten powtarzany jest do ukończenia modelu.

 

Po zakończeniu pracy drukarki należy usunąć struktury podporowe. W tym celu element z drukarki umieszczany jest w specjalnej podgrzewanej komorze, w której wytapiany jest wosk podporowy. Tego typu rozwiązanie nie pozostawia widocznych śladów w miejscach, gdzie znajdowała się podpora oraz umożliwia wykonywanie niezwykle precyzyjnych struktur.

Technologia ta charakteryzuje się wyjątkowo prostą i nieinwazyjną metodą usuwania struktur podporowych, bardzo wysoką dokładnością wymiarową we wszystkich osiach oraz możliwością użycia materiałów o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Dodaj komentarz