Jan Gutenberg – ojciec współczesnego druku

Kim był Jan Gutenberg i dlaczego nazywamy go ojcem współczesnego druku?

Jan Gutenberg urodził się pod koniec XVI wieku w Moguncji w Niemczech, zmarł w połowie następnego stulecia, daty urodzin i śmierci Jana Gutenberga nie są znane dokładnie. Zanany był przede wszystkim jest jako wynalazca druku. Z zawodu Jan Gutenberg był mincerzem, czyli zajmował się wybijaniem monet. Dlaczego więc mincerz zajął się poszukiwaniem sposobu na powielanie słowa pisemnego i grafiki?

W czasach życia Jana Gutenberga książki były niezwykle cenne. Kosztowały niemal fortunę. Zanim Gutenberg wynalazł druk książki były przepisywane ręcznie najczęściej przez skrybów klasztornych albo odbijane od drzeworytów. Książki w owych czasach były rzadkością i tylko znajdowały się w posiadaniu klasztorów, uniwersytetów i najzamożniejszych ludzi tamtych czasów.

Wynalazek Gutenberga pozwolił na upowszechnienie książek, o czym marzył młody Jan, który doskonale znał się na metalach z racji swojego zawodu. Jan Gutenberg wynalazł specjalną maszynę. Odlewał w niej pojedyncze czcionki, a następnie łączył je w kolumny. Była to prymitywna prasa, dzięki której mógł odbijać dowolną liczbę zapisanych, poszczególnych stron. I tak powstała pierwsza maszyna drukarska, dzięki której Gutenberg drukował książki, kalendarze, obrazki.

Wydał nawet w 300 egzemplarzach Biblię zwaną później Biblią Gutenberga. Jego wynalazek znalazł szeroką liczbę naśladowców. Pod koniec XV wieku w całej Europie było już 250 drukarni.

Dodaj komentarz